• Change country
  • Sverige

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5
266 75 Hjärnarp / Sverige
+46 8 59887010
info@gpa.se

Filterskiktsränna DRAINFIX CLEAN

Effektiv och ekologisk regnvattenbehandling genom filter och underliggande ränna

Filterskiktsränna DRAINFIX CLEAN
1
FASERFIX SUPER Rännor tillverkade av fiberförstärkt betong, enl. SS-EN 1433, CE-godkännande, sarg i galvaniserat eller rostfritt stål
2
Segjärns galler klass F 900 enligt SS-EN 1433, olika galler versioner, sfäroida segjärn på begäran, KTL-klädd
3
Filtrerat bärmaterial med kol, bra filtreringsprestanda, håller tillbaka fina partiklar (0.006 till 0,060 mm), rengöringsprestandan är motsvarande en 30 cm omättad markzon
4
Dräneringsrör tillverkad av PE-HD, olika nominella storlekar, lindad med geotextil
5
isolerat rent vatten, kan användas för infiltration enligt riktlinjerna i DWA för underjordsinfiltrationsdiken

Filter substrate channel system that can be used in all applications but especially in densley built ares.

DRAINFIX CLEAN-systemet är en intelligent lösning för dränering, insamling och behandling vid källan av dagvattenavrinningen. Systemet består av tunga FASERFIX SUPER kanaler komplett med segjärnsgaller i belastningsklasser från D400 till F900. Varje kanal innehåller ett kolrikt substratfilter genom vilket rensning av dagvattenavrinning sker. Föroreningar såsom zink, koppar, bly, bränsle och kolväten samt fina partiklar fångas inom substratmaterialet. Kanalerna erbjuder också stora lagringskapacitet vilket gör att systemet kan hantera stora volymer vatten.

Erfindung von HAURATON
 

DRAINFIX®CLEAN Applications

 
 
 

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5
266 75 Hjärnarp / Sverige
+46 8 59887010
info@gpa.se

 

Imprint        Privacy policy