• Change country
 • Sverige

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5 / 266 75 Hjärnarp / Sverige
+46 8 59887010
info@gpa.se

FASERFIX®KS 100

Rännor

FASERFIX®KS 100 upp till lastklass F 900

FASERFIX®KS 100 med inbyggt fall 0,6 %, upp till lastklass F 900

Galler

FASERFIX®KS 100, klass A 15

FASERFIX®KS 100, klass B 125

FASERFIX®KS 100, klass C 250

FASERFIX®KS 100, klass D 400*

FASERFIX®KS 100, klass E 600

FASERFIX®KS 100, klass F 900

Tillbehör

Sandfång

Ändkåpor

Ytterligare tillbehör

Fabrikstillverkade tjänster

 
 
 
 

Product Ranges

CIVILS

LANDSCAPING

AQUA

SPORT

  Contact

  GPA Flowsystem AB
  Brovägen 5 / 266 75 Hjärnarp / Sverige
  +46 8 59887010
  info@gpa.se