• Change country
  • Sverige

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5
266 75 Hjärnarp / Sverige
+46 8 59887010
info@gpa.se

FASERFIX®KS 150

Rännor

FASERFIX®KS 150 upp till klass F 900

FASERFIX®KS 150 med inbyggt fall 0,5 %, upp till lastklass F 900

Galler

FASERFIX®KS 150, klass B 125

FASERFIX®KS 150, klass C 250

FASERFIX®KS 150, klass D 400*

FASERFIX®KS 150, klass E 600

FASERFIX®KS 150, klass F 900

Tillbehör

Sandfång

Ändkåpor

Ytterligare tillbehör

Fabrikstillverkade tjänster

 
 
 
 

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5
266 75 Hjärnarp / Sverige
+46 8 59887010
info@gpa.se

 

Imprint        Privacy policy